Aktualności

Bogactwo przyrodnicze wokół nas.

Mając na uwadze wymiar społeczny, ekonomiczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju w klasie óśmej na biologii przygotowywaliśmy się do wzięcia udziału w konkursie : „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”. Spotkaliśmy się wirtualnie z przyrodnikiem Adamem Wajrakiem, który opowiedział nam o populacji wilków i innych zwierząt w Polsce. Nastepnie stworzyliśmy nasze mapy bioróżnorodności. Zajęcia takie mają za zadanie wspierać szacunek do przyrody, kształtować poczucie odpowiedzialności i troskę o środowisko naturalne najbliższego otoczenia. Celem takich lekcji jest budowanie w młodych obywatelach poczucia zakorzenienia w danym miejscu oraz poczucie tożsamości lokalnej. Tworzą one silną więź pokoleniową, zgodnie z założeniem, że środowisko naturalne dziedziczymy po swoich dziadkach, a pożyczamy od swoich dzieci.

Tags
Skip to content