Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Procedury bezpieczeństwa na egzaminie

Skip to content