Aktualności

Zajęcia wspomagające

Szanowni Rodzice,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, dyrektor szkoły informuje o planowanej realizacji dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022.

Celem zajęć wspomagających jest uzupełnienia braków i utrwalenia wiadomości w związku z nauczaniem zdalnym z wybranych przedmiotów obowiązkowo realizowanych w szkole.
o Udział ucznia w zajęciach jest dobrowolny i wymaga zgody – na podstawie deklaracji rodziców.
o Deklaracja rodziców powinna być złożona do wychowawcy klasy.
o Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu są planowane w grupach co najmniej 10 osobowych.
o Każda grupa realizuje zajęcia z danego przedmiotu w terminie: 02.09.2021 r. – 22.12.2021 r.
o Godzina zajęć wspomagających trwa 45 minut.

Skip to content