Stołówka

Informujemy, że należność za obiady można wpłacać w sekretariacie szkoły.

Odpłatność za obiady można również przelać na konto:
97 8883 1031 2002 2001 3769 0001

Skip to content