Władze Samorządu Uczniowskiego
2023/2024
Przewodnicząca: Maja Malejki
Zastępcy : Olivia Cerny, Szymon Roesler

Cele Samorządu Uczniowskiego:
• Reprezentowanie ogółu uczniów.
• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
• Wspieranie społeczności szkolnej (zarówno nauczycieli jak i uczniów) w przestrzeganiu praworządności.
• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczo- profilaktycznych szkoły.
• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za osobisty rozwój.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
• Wzbogacanie oferty szkoły o działania będące inicjatywą uczniowską.

Akcje stałe

– prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie materiałów zgodnych z aktualną tematyką,
– informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizowanych przez SU oraz innych odbywających się w szkole ,
– całoroczna akcja „Szczęśliwy Numerek”,
– zbieranie nakrętek,
– promowanie osiągnięć uczniów na szkolnym „Drzewie sukcesów”,”
– spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem,
– współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły,
– aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły,
– współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne,
– udział oraz pomoc w organizacji uroczystościach szkolnych.

Planowane zadania do wykonania

WRZESIEŃ
– Ustalenie zasad pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024, w tym wybór przewodniczącego, zastępcy .
-Diagnoza potrzeb uczniów.
– Ustalenie planu pracy na rok szkolny 2023/2024.
– Dzień Chłopaka 2023


– Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka. Prezentacja tych treści społeczności szkolnej .

PAŹDZIERNIK
– Przygotowanie z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej “Oskarów”

Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły otrzymali “Oskary” w kategoriach:

  • “BRATNIA DŁOŃ”
  • “NERWY ZE STALI”
  • “MENTOR ROKU”
  • “CHODZĄCA CIERPLIWOŚĆ”
  • “DYRYGENT ROKU”

– Przeprowadzenie zbiórki zniczy.

 

 

 

LISTOPAD
– Finał akcji charytatywnej – odwiedzanie zapomnianych grobów i zapalenie na nich zbieranych zniczy
– Andrzejki
– Przygotowanie gazetki z okazji Święta Niepodległości.

GRUDZIEŃ
– Organizacja szkolnych mikołajek.
– Przygotowanie gazetki ściennej o tematyce świątecznej.
– “Razem na Święta”- przygotowanie kartek z okazji świąt Bożego Narodzenia dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie

STYCZEŃ
– Dzień Babci i Dziadka – gazetka.
– Zbiórka suchej karmy dla psów i kotów.
– Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I półrocze

LUTY
– Zorganizowanie „poczty walentynkowej”.
-Zabawa karnawałowa.

MARZEC
– Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet i konkurs na najpiękniejsza kartkę z okazji Dnia Kobiet .
– Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny.

KWIECIEŃ
– Wielkanocne życzenia dla społeczności szkolnej.
– Włączenie się w obchody Dnia Ziemi- działania proekologiczne – konkurs na plakat w formie graffiti.
– Międzynarodowy Dzień Ziemi (ubieramy się na zielono).
– „Sprzątanie Świata” – Piknik proekologiczny.

MAJ
– Włączenie się w organizację świąt majowych.
– 26 maja – Dzień Matki – gazetka ścienna poświęcona temu świętu.

CZERWIEC
– “Dzień Dziecka”- dniem talentów
– Zawody sportowe
– 23 czerwca -Dzień Ojca”- gazetka ścienna poświęcona temu świętu.
– Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Skip to content