Opieka medyczna

PIELĘGNIARKA  SZKOLNA

Joanna Pasternak

Poniedziałek  11:30 – 14:00

Piątek  8:00 – 14:00

Zadania pielęgniarki

1. Przestrzeganie praw ucznia w zakresie jego dostępu do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej.
2. Przeprowadzanie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu (klasy: 2, 4, 5, 6)
3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników (klasy: 1, 3, 7)
4. Prowadzenie grupowej profil;aktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania uzębienia.
5. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
6. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów.
7. Udzielanie uczniom i proacownikom szkoły pomocy medycznej w zdarzeniach i nagłych zachorowaniach.
8. Prowadzenie „Konkursu czystości”, kontrola czystości rąk oraz posiadanie chusteczek higienicznych. Akcyjność w sprawdzaniu czystości włosów. (przeciwdziałanie wszawicy).

GABINET STOMATOLOGICZNY

WTOREK 9:00 – 12:00

ŚRODA  9:00 – 12:00

Skip to content