Opieka medyczna

w trakcie budowy..

Zadania pielęgniarki

1. Przestrzeganie praw ucznia w zakresie jego dostępu do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej.
2. Przeprowadzanie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu (klasy: 2, 4, 5, 6)
3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników (klasy: 1, 3, 7)
4. Prowadzenie grupowej profil;aktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania uzębienia.
5. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
6. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów.
7. Udzielanie uczniom i proacownikom szkoły pomocy medycznej w zdarzeniach i nagłych zachorowaniach.
8. Prowadzenie “Konkursu czystości”, kontrola czystości rąk oraz posiadanie chusteczek higienicznych. Akcyjność w sprawdzaniu czystości włosów. (przeciwdziałanie wszawicy).

Skip to content