psycholog

Dzień z niepełnosprawnością

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie uczestniczą w projekcie „Dzień z Niepełnosprawnością” realizowanym przez psychologa szkolnego. Projekt ten stanowi element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Jego celem jest: budowanie świadomości uczniów na temat niepełnosprawności, przekazanie wiedzy i umiejętności jak postępować i pomagać osobom niepełnosprawnym, uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych, kształtowanie postawy tolerancji i […]

Skip to content