Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2023 4 września 2023r.

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14 października 2023r.

 

Zimowa przerwa świąteczna 25 – 29 grudnia 2023r.

 

Ferie zimowe 15 stycznia – 26 stycznia 2024 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

W terminie głównym:
14 maja 2024- z języka polskiego
15 maja 2024- z matematyki
16 maja 2024- z języka obcego nowożytnego

(Dla klas 1-7 są to dni wolne od zajęć dydaktycznych)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

Ustala się dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 i 3 listopada 2023 (czwartek, piątek)
27 – 28 -29 grudnia 2023 (środa, czwartek, piątek)
28 – 29marca 2024 i 2 kwietnia 2024 (czwartek, piątek, wtorek)
2 maja 2024 (czwartek)
14-15-16 maja 2024 (egzamin ósmoklasistów)(wtorek, środa, czwartek)
31 maja 2024 (piątek)
20 czerwca 2024 (czwartek)

Ważne święta wpływające na kalendarz roku szkolnego:

– Wszystkich Świętych- 1 listopada 2023 (środa)
– Święto Pracy –  1 maja 2024 (środa)
– Święto Narodowe Trzeciego Maja – 3 maja 2024(piątek)
– Boże Ciało- 30 maja 2024 (czwartek)

Skip to content