Aktualności

“Gra z misją”

“Gra z misją”
Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu dotyczącego edukacji globalnej, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Działania są prowadzone w ramach projektu Polska Pomoc – Edukacja Globalna. Celem projektu jest uświadomienie młodym ludziom istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca oraz przygotowanie ich do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Kolejnym celem projektu jest kształtowanie postawy odpowiedzialności, szacunku uczciwości, empatii, otwartości i osobistego zaangażowania.
Działania w ramach tego projektu będą odbywać się z wykorzystaniem gry planszowej, podczas której uczestnicy wcielą się w rolę członków kontyngentu humanitarnego. Uczniowie będą musieli rozwiązywać takie problemy jak brak wody, brak dostępu do edukacji, brak opieki medycznej i wystarczających zasobów. Gracze będą musieli nie tylko dostarczyć niezbędne wsparcie, ale też zmierzyć się z różnymi zagrożeniami takimi, jak choroby, susze czy brak infrastruktury. Wszystkie te działania będą opierać się na współpracy i wzajemnym szacunku.

Tags
Skip to content