Aktualności

Dzień z niepełnosprawnością

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie uczestniczą w projekcie „Dzień z Niepełnosprawnością” realizowanym przez psychologa szkolnego. Projekt ten stanowi element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Jego celem jest:

  • budowanie świadomości uczniów na temat niepełnosprawności,
  • przekazanie wiedzy i umiejętności jak postępować i pomagać osobom niepełnosprawnym,
  • uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych,

  • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji.

Podczas zajęć wykorzystywane są cenne materiały edukacyjne z biblioteki szkolnej:

W. Piróg, Wyjątkowy smok Płomyczek

W. Piróg, Płomyczek uczy się ziać ogniem

I. Michta, Benio, tata i reszta świata

Kalbarczyk M., Dotknij pięknej Opolszczyzny, Tom 1,2,3 – napisane w języku Braille’a

Broszura informacyjna „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”

oraz

filmy edukacyjne:

„INTEGRACJA – Osoby z niepełnosprawnością wzrokową”

„INTEGRACJA – Osoby z niepełnosprawnością słuchową”

„INTEGRACJA – Osoby z niepełnosprawnością ruchową”

„Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”

Materiały te przybliżają uczniom zagadnienie niepełnosprawności, sposoby wspierania osób niepełnosprawnych oraz czego robić nie należy. Ponadto, w czasie zajęć uczniowie dostają możliwość „wejścia w rolę osoby niepełnosprawnej”, doświadczają pisma Braille’a, uczą się znaków języka migowego oraz nabywają podstawowe umiejętności w byciu przewodnikiem dla osoby niewidomej.

Zajęcia są dla nich cenną lekcją tolerancji i akceptacji innych osób. Dzieci chętnie dzielą się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, pokazując tym samym, że osoby z niepełnosprawnościami nie są gdzieś daleko, ale wśród nas. Świadomość ich trudności i barier, z którymi się borykają, powodują, że stajemy się bardziej uważni na ich potrzeby.


Skip to content