Aktualności

Zawieszenie zajęć

W związku z potwierdzonym przypadkiem wystąpienia koronawirusa u pracowników i uczniów szkoły, w trosce o zdrowie uczniów i pracowników, wprowadza się czasowe zawieszenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w formie stacjonarnej i przejście na naukę zdalną w niektórych klasach PSP w Prószkowie:

klasy: 2b, 3, 5, 6 i 7b do 26 listopada 2021 r.

klasy 1a, 1b, 2a, 4b do 29 listopada 2021 r.

Kazimierz Janczak

Dyrektor PSP w Prószkowie

Skip to content