Aktualności

VI SZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNY ,,ŁAMAŃCE LOGOPEDYCZNE”

VI SZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNY: ,,ŁAMAŃCE JĘZYKOWE’’

 

Zapraszam do udziału w konkursie logopedycznym, który polega na:

STWORZENIU GRY – ,,RYMY W DOMINO’’

Gra powinna zawierać pary wyrazów, które się rymują.

 

Prace należy składać u organizatora konkursu (logopedy – Anny Dawidowicz-Wlosz) do dnia 09.03.2021r. Wszelkie szczegóły konkursu ujęte są w jego regulaminie umieszczonym poniżej.

 

Regulamin konkursu ,,ŁAMAŃCE JĘZYKOWE’’ dla klas I-VIII:

 • Gra powinna zawierać zilustrowane pary wyrazów, które się rymują (np. półka-bułka)
 • Gra może być wykonana ręcznie bądź też przy pomocy komputera – technika jest dowolna.
 • Gry przekazane na konkurs powinny być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi, napisanymi samodzielnie bądź też z pomocą osoby dorosłej.
 • Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną grę.
 • W ocenie pracy pod uwagę bierze się:

-ilość par rymujących się wyrazów,

-kreatywność i oryginalność gry,

-estetykę gry.

 • Każdy uczestnik konkursu powinien przynieść grę w kopercie/koszulce i podać swoje imię, nazwisko i klasę.
 • Prace należy składać u organizatora konkursu (logopedy – Anny Dawidowicz-Wlosz) do dnia 03.2021r.
 • Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków, oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu.
 • Wybrane gry zostaną nagrodzone.
 • Wybrane gry zostaną opublikowane na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie w formie zdjęć.
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11 marca 2021 r.

organizator konkursu: logopeda Anna Dawidowicz-Wlosz

adw@

Skip to content