Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pspproszkow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-01

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
  • obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego na zapoznanie się z treścią obrazu
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR

Deklarację sporządzono w dniu  2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest dyrektor Kazimierz Janczak PSP w Prószkowie: adres e-mail: pspproszkow@poczta.onet.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 46 48 083

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. W zgłoszeniu prosimy o podanie:
adresu internetowego strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
swojego imienia i nazwiska,
swoich danych kontaktowych (np. numer telefonu, e-mail)
określenia, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeśli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony: Rzecznik Praw Obywatelskich)


Dostępność architektoniczna

Siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Koraszewskiego, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Szkolnej 6 w Prószkowie. Budynek oznaczony jest nazwą.

Standard dostępności wejść do budynków.

Do budynku można dostać się trzema wejściami. Jedno z nich usytuowane jest od strony szkolnego parkingu i posiada pochylnię ułatwiającą wjazd osobie poruszającej się na wózku. Przy wejściu znajduje się także klin najazdowy oraz dzwonek do przywołania obsługi. Do pozostałych wejść prowadzą schody. Jedne z nich oznaczone są liniami ostrzegawczymi ułatwiające wejście osobom niedowidzącym. Drzwi wejściowe są szerokie i łatwe w obsłudze.

Standard dostępności komunikacji pionowej i poziomej.

W budynku na każdym poziomie (parter, pierwsze i drugie piętro) znajdują się korytarze. Na poszczególne piętra można dostać się schodami. Po obu stronach biegu schodowego zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada wind ani innych urządzeń ułatwiających poruszanie się pomiędzy piętrami. W szkole zastosowano pogrupowanie sal dla poszczególnych grup wiekowych. Szerokość korytarzy na parterze i drugim piętrze dostosowana jest do intensywnego ruchu dwustronnego. Na pierwszym piętrze szerokość ta nie jest zachowana poprzez szafki uczniowskie.

W budynku znajduje się punkt obsługi interesantów (sekretariat). Istnieje możliwość przywołania pracownika administracyjnego i załatwienie sprawy poza jego obrębem.

Standard dostępności informacyjno- komunikacyjnej

W przypadku kontaktów ze szkołą udostępniony jest numer telefonu (faksu), adres skrzynki mailowej oraz platformy e-puap. Placówka nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień czy systemy Bluetooth.


Aplikacje mobilne

brak

Skip to content