Aktualności

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Od 22.02.2021r. do 05.03.2021r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

2. Do 10.03.2021r. – weryfikacja wniosków

3. 22.03.2021r. do g. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. Od 24.03.2021r. do 29.03.2021r. do g. 15.00 – pisemne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia.

5. 31.03.2021r. g. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Skip to content