ts@

SOLIDARNOŚĆ. PODAJ DALEJ!

  SOLIDARNOŚĆ. PODAJ DALEJ! Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w programie SOLIDARNOŚĆ. PODAJ DALEJ! Celem akcji jest zwiększanie świadomości różnorodności społecznej na podstawie wybranych zdjęć. Na lekcjach języka polskiego pani E. Tokarska – Wydrych: – pokaże uczniom jak czytać obrazy, – pobudzi rozwijanie krytycznego myślenia i wyobraźni, – nauczy stosować zdobytą wiedzę w […]

Skip to content