Aktualności

Nauka zdalna od 27 stycznia 2022 r.

Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań, decyzją Ministra Edukacji i Nauki od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.,  następuje czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej dla uczniów klas V-VIII. Nauka w tych klasach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie informuję, że w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – możliwe jest do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

Możliwe jest także zorganizowanie konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu  ósmoklasisty. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych spotkań jest uzależniona od zgłaszanych potrzeb uczniów.

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

Kazimierz Janczak

dyrektor PSP w Prószkowie

 

 

 

Skip to content