Aktualności

Lekkoatletyka dla każdego

Program Lekkoatletyka dla każdego! powstał z potrzeby popularyzacji lekkiej atletyki  jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży. Pokazujemy lekką atletykę jako sport atrakcyjny, niosący wiele radości młodszym dzieciom z aktywności fizycznej i zdobywania nowych umiejętności poprzez gry i zabawy ruchowe.
Lekkoatletyka dla każdego! realizowana jest od 2014 roku.  W naszej szkole zajęcia te prowadzone są od marca bieżącego roku, dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. W tym roku szkolnym dzięki stałej współpracy z koordynatorem programu województwa opolskiego otrzymaliśmy sprzęt umożliwiający w bardziej atrakcyjny sposób prowadzenie zajęć.

@jk

Tags
Skip to content