Aktualności

Innowacje pedagogiczne pt. “Dotknij, poczuj, zobacz” oraz “Zaczarowany świat robotów”.

W roku szkolnym 2023/24 w klasie 1a i 1b realizowane były innowacje pedagogiczne pt. “Dotknij, poczuj, zobacz” oraz “Zaczarowany świat robotów”.

Innowacja pedagogiczna „Dotknij, poczuj, zobacz” miała na celu:  rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania w oparciu o przeprowadzone eksperymenty, doświadczenia i zabawy badawcze, nabywanie umiejętności obserwowania, wywoływania zaciekawienia różnymi zjawiskami, usprawnianie w w zakresie dużej motoryki, usprawnianie ruchów w zakresie małej motoryki, poprawę umiejętności właściwego chwytu, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk, wydłużenie zdolności koncentracji uwagi oraz rozwijanie wiary we własne siły.

Podczas zajęć dzieci wykonywały eksperymenty, doświadczenia i zabawy wielozmysłowe, ćwiczenia kształtujące postawę ciała, usprawniające dłoń, staw nadgarstkowy, dłonie i palce rąk oraz ćwiczenia wytwarzania nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania.

 

Innowacja pedagogiczna “Zaczarowany świat robotów”  miała na celu: rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, myślenia trójwymiarowego, zapoznanie z podstawami programowania i kodowania, usprawnianie ruchów w zakresie motoryki małej i dużej, kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie precyzyjnych ruchów ręki, wydłużenie zdolności koncentracji uwagi oraz rozwijanie wiary we własne siły.

Podczas zajęć dzieci programowały ozoboty i photony. Zapoznały się z długopisami 3D i magicznym dywanem oraz zaznajomiły się z nowościami technologicznymi.

 

 

Skip to content