Aktualności

Grudzień

9 grudnia- Warsztaty cukiernicze dla klas 1-3. Do dokumentowania zajęć wykorzystano aparat cyfrowy zakupiony w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”

13 grudnia 2022 r. Realizacja międzynarodowego projektu „Dotknij, poczuj, zobacz”. Do dokumentowania zajęć wykorzystano aparat fotograficzny zakupiony w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

15 grudnia 2022 r. Udział klas pierwszych w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji dotyczących funkcjonowania osób na wózkach. Do dokumentowania zajęć wykorzystano aparat cyfrowy zakupiony w ramach programu „Laboratoria przyszłości”:

20 grudnia 2022 r.- Dokumentowanie zajęć w klasie 1a (gry planszowe) aparatem fotograficznym zakupionym w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości

20 grudnia 2022 r.- Udział klas 4-6 w zajęciach w ramach projektu „Mobilne laboratoria przyszłości”. Dokumentowanie zajęć aparatem fotograficznym zakupionym w ramach programu Laboratoria przyszłości.

21 grudnia 2022 r. Wykonanie pracy technicznej „Choinka” z wykorzystaniem pistoletów klejowych zakupionych w ramach programu Laboratoria przyszłości. Do dokumentowania zajęć wykorzystano aparat fotograficzny zakupiony w ramach tego programu.

#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci

Skip to content