Aktualności

Dzień z Niepełnosprawnością

W czerwcu uczniowie klas II-ich i III-ej uczestniczyli w projekcie
„Dzień z Niepełnosprawnością”, który stanowił kontynuację
„Tygodnia Osób Niepełnosprawnych” z poprzedniego roku szkolnego.
Celem projektu było uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przekazanie wiedzy
i umiejętności jak postępować i pomagać osobom niepełnosprawnym.

Uczniowie klas drugich zapoznawali się z niepełnosprawnością słuchową
i ruchową, a klasy trzeciej wzrokową. W czasie zajęć mieli możliwość doświadczenia bycia osobą niepełnosprawną poprzez zasłanie oczu, czytanie
z ust czy unieruchomienie jednej ręki. Uczyli się, jak być przewodnikiem osoby niewidomej oraz znaków języka migowego. Otrzymali również informacje,
jak należy zachowywać się wobec osób z niepełnosprawnością,
a czego robić nie należy. Wykorzystano w tym celu filmy edukacyjne
„INTEGRACJA – Osoby z niepełnosprawnością wzrokową/słuchową/ruchową”
i „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”
oraz broszurę informacyjną „Zaprzyjaźnij się z osoba niewidomą”.

Zajęcia były dla uczniów cenną lekcją tolerancji i akceptacji innych osób. Dzieci chętnie dzieliły się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w ćwiczeniach.

                                                                                                             Aneta Nocoń

 

klasa 2a

 

klasa 2b

 

klasa 3

 

Skip to content