Aktualności

Chemiczny Top Model

Uczniowie klas ósmych zbudowali na chemii modele cząsteczek alkanów. Nie było to łatwe zadanie, musieli uwzględnić  rodzaj i liczbę atomów budujących daną cząsteczkę, rodzaj wiązań występujących  pomiędzy tymi atomami oraz kąty pomiędzy nimi. Natomiast uczniowie klas siódmych przygotowali modele atomów pojedyńczych pierwiastków chemicznych z uwzględnieniem liczby powłok elektronowych i elektronów znajdujących się na nich.

Skip to content