ik@p

Rodacy-Bohaterom.pl

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jako organizacja  wychowawcza od 30 lat organizuje akcję Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie. Od 6 lat łączymy siły ze Stowarzyszeniem Odra – Niemen. Szczególnie w tych trudnych czasach wzajemne wsparcie jest bardzo Nam wszystkim potrzebne. Naszą akcją od wielu lat obejmujemy kombatantów, seniorów, zasłużonych działaczy społecznych  i osoby represjonowane.  Od wielu lat […]

Skip to content