Aktualności

Piktogramy

Klasy VII na lekcjach chemii omawiały karty charakterystyk substancji niebezpiecznych czyli dokumenty zawierające między innymi takie informacje, jak: dane dotyczące składu substancji, jej identyfikacji i właściwości, sposobu zabezpieczenia i transportu oraz określenie ryzyka toksykologicznego. Niemal wszystkie mieszaniny, preparaty i substancje chemiczne będące w obrocie handlowym na rynku Unii Europejskiej muszą posiadać karty charakterystyki. Są one sporządzane według ściśle określonego wzoru, z podziałem na sekcje i podsekcje. Przepisy wymagają aby stosowano w nich oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin określające rodzaj zagrożenia – piktogramy. Umieszcza się je zarówno na substancjach stosowanych podczas pracy w laboratorium tj. odczynniki chemiczne, środki dezynfekujące, a także w życiu codziennym: produkty wykorzystywane w gospodarstwie domowym tj. proszki do prania, dezodoranty, wybielacze, środki czyszczące, kosmetyki, detergenty itp. Chętni uczniowie pięknie narysowali piktogramy, które widzie

li w swoim otoczeniu.

Tags
Skip to content