Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Koraszewskiego
w Prószkowie
ul. Szkolna 6
46-060 Prószków
Tel. 77 46 48 083
e-mail: pspproszkow@poczta.onet.pl
strona: www.pspproszkow.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości”.

Szczegóły znajdują się w dokumencie poniżej:

zapytanie ofertowe PSP Proszkow

Informacja o otwarciu ofert:

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące oferty:

Otwórz dokument

Skip to content